A K T U A L I T A
, , , ,

Nama Kegiatan : Bimtek Penguatan  Kurikulum 2013 Sasaran guru kelas III dan VI Klaster SDN Karawang Kulon II Kec.Karawang Barat Kab. Karawang

Panitia Pelaksana :

Ketua           : Nurohman, S.Pd

Sekretaris   : Siti Romlah S.Pd

Bendahara  : lela Nurlela S.Pd

OPS              : Idris Mulyadi,S.E

Anggota      : Dwiyatmo

Peserta Bimtek berjumlah 64 orang

Tgl pelaksanaan  : 16 sd 20 september 2019

Tempat pelaksanaan : SDN Karawang Kulon II

Nara Sumber  : 

1.Wahyu Junhana, S.Pd

2.Drs suryana

3.Asep Ismail Yusup S.Pd

4.Hj.Karsuhanah,S.PdI

Dibuka oleh : Korwilcambidik Karawang Barat

Nama Kegiatan : Bimtek Penguatan  Kurikulum 2013 Sasaran guru kelas III dan VI Klaster SDN Karawang Kulon II Kec.Karawang Barat Kab. Karawang

Panitia Pelaksana :

Ketua           : Nurohman, S.Pd

Sekretaris   : Siti Romlah S.Pd

Bendahara  : lela Nurlela S.Pd

OPS              : Idris Mulyadi,S.E

Anggota      : Dwiyatmo

Peserta Bimtek berjumlah 66 orang

Tgl pelaksanaan  : 16 sd 20 september 2019

Tempat pelaksanaan : SDN Karawang Kulon II

Nara Sumber  : 

1.Wahyu Junhana, S.Pd

2.Drs suryana

3.Asep Ismail Yusup S.Pd

4.Hj.Karsuhanah,S.PdI

Dibuka oleh : Korwilcambidik Karawang Barat

Nama Kegiatan : Bimtek Penguatan  Kurikulum 2013 Sasaran guru kelas III dan VI Klaster SDN Karawang Kulon II Kec.Karawang Barat Kab. Karawang

Panitia Pelaksana :

Ketua           : Nurohman, S.Pd

Sekretaris   : Siti Romlah S.Pd

Bendahara  : lela Nurlela S.Pd

OPS              : Idris Mulyadi,S.E

Anggota      : Dwiyatmo

Peserta Bimtek berjumlah 64 orang

Tgl pelaksanaan  : 16 sd 20 september 2019

Tempat pelaksanaan : SDN Karawang Kulon II

Nara Sumber  : 

1.Wahyu Junhana, S.Pd

2.Drs suryana

3.Asep Ismail Yusup S.Pd

4.Hj.Karsuhanah,S.PdI

Dibuka oleh : Korwilcambidik Karawang Barat